Jan van Staten

De Nachtwacht

Sinds wanneer ben jij kaasdrager

Op 13 mei 1966 begon ik als noodhulp en op 1 april 1968 werd ik benoemd tot vastman van het kaasdragersgilde.

Waarom draag jij kaas en wat vind jij er zo leuk aan

Toen ik vernam dat Henk Rogaar [zijn bijnaam was De Koster] door leeftijd het gilde ging verlaten soliciteerde ik voor de functie kaasdragers, en dat lukte. Ik kon het witte pak, de hoed en ceel van Henk overnemen. In 1973 werd ik benoemd tot marktmeester kaasmarkt. Op 4 februari 1987 overleed plotseling de kaasvader Cor Trompert en kreeg ik de dubbelfunctie marktmeester kaasvader. Gedwongen door de arbo wet nam ik op 11 december 1997 afscheid van mijn officele functie's. Ik ben nog vaak te vinden op de kaasmarkt en geef dat rondleidingen door het Waaggebouw. 

Wat is jou bijnaam en waarom heb jij die gekregen

Bij mijn benoeming als vastman van het kaasdragersgilde keerg ik de bijnaam De Nachtwacht. Ik heb ruim 19 jaar nachtdiensten gedraait in bewakingssector. Vandaar De Nachtwact. 
« Ga een pagina terug

Jan van Staten