​Kaasmarkt in teken jubilerend Hollands kaasmuseum

08-08-2018
​Kaasmarkt in teken jubilerend Hollands kaasmuseum
Op vrijdag 10 augustus om 10.00 uur luidtde het bestuur van het Hollands Kaasmuseum, de bel van de Alkmaarse kaasmarkt.
Hét teken dat de markt geheel volgens traditie kon beginnen. Het bestuur deed dit op uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders.
Gastheer was wethouder en vandaak ook loco-burgemeester Christian Braak. Het voltallige bestuur was te gast: voorzitter Hip Breebaart, secretaris Frits Verweel, penningsmeester Henk Mink en de leden Jan de Heer, Cees Frikkee, Theo Slijkerman en Joop Brakenhoff

foto: evert winkelman
Voorzitter Hip Breebaart luidde de kaasbel om exact 10uur kaasvaderstijd.

Hollands kaasmuseum 35 jaar
Het Hollands Kaasmuseum, waar de twee bekendste Hollandse kazen centraal staan (de kleine ronde Edammer en de grote platte Goudse), bevindt zich in het prachtige monumentale Waaggebouw.

foto: evert winkelman
Op 23 april 1969 werd de grondslag gelegd voor het Hollands Kaasmuseum met de oprichting van de Stichting Hollands Zuivelarchief. Het doel van de stichting was om via een permanente expositie voorwerpen en werktuigen, betrekking hebbende op de geschiedenis van de melkwinning, zuivelbereiding en afzet van zuivelproducten te tonen. Het tonen van een verzameling bleek voor de stichting een probleem.

Op 21 april 1983 werd het museum een feit en kon de stichting haar voorwerpen tentoonstellen. De collectie bestaat uit schilderijen over bereiding van kaas, handel en leven op het platteland, speurtocht voor kinderen, spelletjes, films en interactieve presentaties.

Na een grondige herinrichting in 2013-2014 werd het museum heropend door Koning Willem Alexander op 6 maart 2014.

foto: evert winkelman
Jaarlijks trekt het museum 35.000 bezoekers uit de hele wereld. Dat is vooral te danken aan de enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers en het bestuur.

« Ga een pagina terug