Cor Schipper

Tasman, Voorloper

Sinds wanneer ben jij kaasdrager

Ik kwam bij het gillde als noodhulp op 7 juni 1985 en werd op 17 april 1987 kaasdrager van het Alkmaarsche Kaasdragersgilde.
 

Waarom draag jij kaas en wat vind jij er zo leuk aan

Als kleine jongen van een jaar of 12 kwam ik nadat er een ruilverkaveling in de polder Ursem plaats vond. Hierdoor kreeg mijn vader een ander polder watergemaal tot zijn beschikking en moesten we verhuizen. We kwamen naast Dick Oud te wonen, “De Verre”. Ik was dagelijks op de boerderij van Dick te vinden. Hooien, grassen en koeien melken. Dick was toen al kaasdrager in Alkmaar. Zo kwam ik al 12 jarige al op de Alkmaarse Kaasmarkt. Ik mocht met Dick mee omdat hij dit leuk vond omdat in die tijd de kaas nog per handkar weggebracht werden naar diverse kaaspakhuizen in de stad. Zo kon ik Dick helpen met de volle handkaren te duwen naar de pakhuizen en konden we er twee lege mee terug nemen naar de Kaasmarkt. In die tijd stonden er nog geen dranghekken maar een touw geregen door houten palen. Er werd wacht gelopen door politie agenten en was het heel moeilijk om op de markt te komen, maar Dick zei altijd dat ik zijn broer was en moest helpen. Dus we promoten toendertijd Dick zijn product “”Melk wat Kaas” geworden was.
 

Wat is jouw bijnaam en waarom heb jij die gekregen

Mijn bijnaam is “De Voorloper”. Deze naam kreeg ik toen omdat ik in die tijd altijd voorop liep met de berrie.

« Ga een pagina terug

Cor Schipper